Dealen met corona

Corona beheerst ook de kleine stad die De Haagse Hogeschool vormt. Hele lock down, dan weer gedeeltelijk en nu weer geheel. Filmpje?

Onder de noemer ‘Hans&Ruben eropuit’ trekken uw zelfbenoemde verslaggevers er gewapend met iPhone, microfoon en hengel eropuit om verslag te doen van wat hen (en u?) bezig houdt. Allesbeheersende vraag was: hoe gaat het er nu live aan toe op De Haagse? 

Want hoe je het wendt of keert: De Haagse is wel een kleine stad, met pleinen, straten, restaurants en verblijfsruimtes waar studenten en medewerkers bij elkaar komen. En dat vraagt verregaande maatregelen in coronatijden. De eerste lock-down in het voorjaar vroeg het uiterste van het improvisatievermogen van iedereen. Docenten die online moesten lesgeven en toetsen, studenten die voornamelijk thuis gedisciplineerd moetsen bijblijven en samenwerken en stafmedewerkers die van huid uit alles moesten ondersteunen. En dat ging best redelijk, met veel solidariteit en opoffering.

Toen de hogeschool weer open mocht in september was men goed voorbereid. Een groot ondersteuningsteam onder leiding van Joost Muiser had niet alleen de fysieke omgeving drastisch aangepast, ruimtes leger gemaakt, stickers aangebracht en borden geplaatst, maar ook roostermaatregelen getroffen en nagedacht over looproutes, etc.

Daarom togen Hans&Ruben er in november op uit om een filmpje te maken met Joost Muiser. Dat filmpje was net afgemonteerd toen de tweede lock-down werd aangekondigd. Het filmpje nu publiceren zou een verkeerd beeld geven van hoe het er nu op de hogeschool aan toegaat. Daarom, in overleg met Joost Muiser, nu maar even geen filmpje.

Hopelijk gaat de hogeschool in januari weer min of meer open. Dan kijken we wel of het filmpje nog actueel is.

Het laatste nieuws

Doe mee met XNet

Wil je nog zinvolle activiteiten ondernemen? Of mis je de dynamiek van het onderwijs en de hogeschool, én de sociale contacten? Met het opzetten van een netwerk oud-medewerkers willen we daar iets aan doen. Draag bij aan XNet.

Het laatste nieuws

Contact informatie

xnethhs@gmail.com