Groots HHs-netwerkevent

overgenomen van H|Nieuws

door Arie Verhoef

Een talkshow. Diverse workplaces. Een walking dinner. En véél netwerkgesprekken. Er zat beslist muziek in de editie 2020 van het netwerkevent dat De Haagse Hogeschool jaarlijks organiseert voor bedrijven, instellingen, organisaties en overheden waarmee zij samenwerkt. Het netwerkevent bood de 7 nieuwe kenniscentra alle gelegenheid om te laten zien waar hun toegevoegde waarde ligt voor de samenleving. Speciale gast was minister-president Mark Rutte

Het is de ambitie van De Haagse Hogeschool om met onderwijs en onderzoek een blijvende impact te hebben op maatschappelijke vraagstukken. Die ambitie moet meer dan voorheen worden waargemaakt nu de hogeschool haar praktijkgericht onderzoek heeft ondergebracht in 7 kenniscentra, ieder met een eigen thema. Op verschillende manieren konden zij zich op de 5e maart laten zien.

Mark Rutte

Als het overdekte plein in de hoofdvestiging is volgestroomd, heet gespreksleider Anouschka Laheij – alumna van De Haagse – iedereen van harte welkom. In haar gelegenheidstalkshow ontvangt zij diverse gasten van binnen en buiten de hogeschool aan tafel. De eerste die zij uitnodigt, is scheidend collegevoorzitter Leonard Geluk. Hij geeft aan hoe belangrijk het onderwijs en onderzoek van de hogeschool zijn voor de samenleving.
Een paar minuten later blijkt dat engagement en die betrokkenheid wanneer drie studenten – Midas Vork, Vienna Mendeszoon en Melle van Dilgt – de gelegenheid krijgen om minister-president Mark Rutte te interviewen. De premier wordt het vuur na aan de schenen gelegd over respectievelijk de energietransitie, het achterblijvende studiesucces van Caribische studenten in het Nederlands hoger onderwijs én het belang van een gezonde leefstijl.

Caribische studenten

Mark Rutte toont betrokkenheid en gaat serieus op alle vragen in. Hij biedt Vienna een gesprek aan met onderwijsminister Ingrid van Engelshoven om met haar door te praten over het onderzoek dat Vienna en drie andere studenten HRM hebben gedaan – overigens op verzoek van het ministerie van OCW zelf – onder 40 studenten afkomstig van de Cariben. De belangrijkste vraag daarin was wat de ministeries van Onderwijs van de Caribische eilanden zouden kunnen doen om studenten die in Nederland willen gaan studeren, beter voor te bereiden op het leven en studeren in Nederland. Dit gesprek krijgt dus een vervolg op het ministerie van OCW.

 

Multidisciplinair

Wanneer Anouschka het stokje van de studenten weer heeft overgenomen, praat zij met Sanne de Vries verder over het ontstaan van de 7 kenniscentra. Hoe binnen deze kenniscentra  multidisciplinair gezocht kan worden naar oplossingen voor de actuele vraagstukken.
Een van die vraagstukken is het zorglandschap in Nederland, waar enerzijds sprake is van een enorme vergrijzing en waar anderzijds steeds minder handen aan het bed zijn. Sanne de Vries vertegenwoordigt aan de tafel van Anouschka het Kenniscentrum Health Innovation. Dit is een samenwerkingsverband aangegaan met verpleeg- en verzorgingshuis Pieter van Floreest in de regio Delft.
Ad Blom, programmamanager Innovatie bij deze instelling, is blij met die samenwerking. “Als je geconfronteerd wordt met zo’n dubbele uitdaging, ga je kijken welke technische en sociale innovaties waardevol kunnen zijn. In dat traject kunnen we de onderzoeker en studenten van De Haagse Hogeschool goed gebruiken.”

Levendig en veelkleurig

Tijdens de talkshow kunnen de aanwezigen nemen van de gerechtjes die worden rondgedeeld. Aan de bar kunnen zij bier, wijn, sap of water krijgen. Het netwerken gaat ook tijdens de talkshow door, met als gevolg een levendige en veelkleurige mix van geluiden. Met zijn stentorstem komt Rutger Leukfeldt daar makkelijk bovenuit. Hij vertegenwoordigt aan de tafel van Anouschka het Kenniscentrum Cyber Security.
“Wij doen onderzoek voor organisaties die zich digitaal niet genoeg kunnen beschermen. Binnen het kenniscentrum richt ik mij met mijn lectoraat speciaal op het mkb. Het is gebleken dat het mkb veel last heeft van cybercriminaliteit.” Nicole Mallens beaamt dit. Zij is als beleidssecretaris binnen VNO-NCW speciaal gericht op het mkb. “Niet alle mkb-bedrijven zijn zich bewust van de risico’s die zij lopen. Het mkb is dus een zorgpunt als het cybercriminaliteit gaat. Daarom is het zo goed om samen met het kenniscentrum onderzoek te doen naar hoe bedrijven zich beter kunnen wapenen tegen deze vorm van criminaliteit.”
Rutger: “We doen steeds nieuwe kennis op. Studenten vinden het leuk om daarbij betrokken te zijn. Zij zitten met hun onderzoek midden in het bedrijfsleven. En de ondernemers willen heel graag dat er wat gebeurt.”

Samenwerken

Samenwerken levert steeds een win-winsituatie op. Dat vertellen ook de volgende gasten aan tafel. Vincent Smit, lector Grootstedelijke Ontwikkeling, maakt duidelijk wat het Kenniscentrum Governance of Urban Transitions voor de stad kan betekenen. “We zien de stad als een leeromgeving, waar je veel kennis kunt opdoen en data voor onderzoek kunt ophalen. In ons kenniscentrum betrekken we studenten van verschillende opleidingen daarbij. We werken nauw samen met de partners in de wijk: burgers, welzijnsorganisaties en overheden. We houden van actieonderzoek, waarmee we iets op gang kunnen brengen. Het hbo heeft een belangrijke functie in de kennisindustrie, juist omdat ons onderzoek praktijkgericht is.”
Nog maar nét is hij directeur van het stadsdeel Laak. Toch schakelt Lawrence Eghosa graag de onderzoekers en studenten van het kenniscentrum in. “Het is een uitdaging om in Laak iedereen mee te kunnen laten doen en denken. Als we daarin barrières zien, kunnen we samen met het kenniscentrum heel gericht kijken hoe we die problemen kunnen oplossen.”

Nog even de premier

Tussen de gesprekken door presenteren kenniscentra zich aan de aanwezigen in korte video’s. Mission Zero doet dat op een ludieke manier. Na de talkshow verdelen de mensen zich over de workplaces, waar de kenniscentra – Cyber Security, Digital Operations and Finance, Global and Inclusive Learning, Global Governance, Governance of Urban Transitions, Health Innovation en Mission Zero – ieder op eigen manier laten zien waar zij de verbinding kunnen maken met overheid, bedrijfsleven en instellingen.
Midas Vork en een paar medestudenten genieten intussen van een biertje. Midas maakte vorig jaar deel uit van het team dat de Techatron van Techniek heeft gewonnen met een praktisch haalbaar plan om een wijk in Zoetermeer aardgasvrij te maken. Het is dus helemaal zijn ding geweest om de premier vragen te stellen over energietransitie.
“Ik vroeg hem of hij kon verklaren waarom er daadwerkelijk nog zo weinig gebeurt in de energietransitie. In Zoetermeer hebben we laten zien dat het mogelijk is. Rutte gaf mij gelijk dat die versnelling er moet komen. Maar hóe dat moest gebeuren, daar gaf hij geen antwoord op. Dat had ik ook niet verwacht.”

Workplace

In iedere workplace maakt een tekenaar een creatieve impressie van het betreffende kenniscentrum. Oók bij het kenniscentrum Global Governance. Dat kennisgebied lijkt toch wel erg ver van ons bed te liggen. Maar Mendeltje van Keulen, Alanna O’Malley en Barbara Warwas laten overtuigend zien dat global governance ook de burger, de gemeente en de regio aangaat.
En nadat in de workplace Governance of Urban Transitions net een pratende lantaarnpaal is gedemonstreerd, benadrukt leading lector Henno Theisens van dit kenniscentrum hoe belangrijk zo’n netwerkevent als dit is. “We zijn bezig een onderzoeksagenda te ontwikkelen. We hebben veel gepraat. Verbindingen gelegd en versterkt. De meerwaarde van de 7 kenniscentra is, dat zij in staat zijn lastige problemen aan te pakken door de kruisbestuivingen van de samenwerkende partijen en de technologie.”

Het event wordt besloten met een borrel, opgeluisterd door een optreden van Barbara Breedijk en het Cúnla Williams kwartet. Bij velen heeft het netwerkevent 2020 de kenniscentra van De Haagse Hogeschool goed op de kaart gezet. Als onderstreping van het thema ‘De Haagse maakt impact!’ ontvangt iedereen bij het weggaan het boek ‘TROTS, verhalen van De Haagse Hogeschool’.

Het laatste nieuws

Doe mee met XNet

Wil je nog zinvolle activiteiten ondernemen? Of mis je de dynamiek van het onderwijs en de hogeschool, én de sociale contacten? Met het opzetten van een netwerk oud-medewerkers willen we daar iets aan doen. Draag bij aan XNet.