Hanneke helpt communiceren in coronatijden

Als de hogeschool haar poorten dicht moet houden, hoe blijf je dan met elkaar in verbinding? Hanneke van Dam (docent en PR bij Finance&Control) licht toe.

door Wim Vreeburg

Hanneke van Dam is docente Communicatie met een speciale taak binnen haar opleiding Finance & Control (voorheen Bedrijfseconomie) en wel: coördinator Communicatie en Marketing. Omdat Hanneke een bekend gezicht is voor een aantal oud-medewerkers heb ik haar gevraagd naar haar persoonlijke ervaringen in het afgelopen jaar. Hoewel Hanneke Neerlandica is, komen bij ons gesprek direct Engelse termen ter sprake: community, personal leadership, blessing in disguise, blended learning en goody bags.

tekst gaat door onder de foto

Al in 2019 is Hanneke voor de studenten en docenten een ‘community’ gaan creëren met behulp van onder andere social media als Instagram en Linked-In. Dat zorgde ervoor dat bij de Corona uitbraak half maart er toch “lijntjes” buiten de lessen waren naar de studenten.  Corona zorgde sowieso voor afstand en dat betekende dat er meer communicatie en meer duidelijkheid nodig was dan anders. Voor onderwijzend en ondersteunend personeel kwam er elke donderdag rond het middaguur een informele online koffiebijeenkomst, op maandagmiddag een update vanuit het managementteam en Hanneke maakte een wekelijkse Nieuwsbrief.

Iedere docent en medewerker kwam in die eerste paar weken in een “digitale versneller” terecht. Hanneke hielp met haar Nieuwsbrieven door zoveel mogelijk links erin te zetten van ervaringen met online lesgeven en tips in den lande. Vooral de informatie vanuit de Erasmus Universiteit was heel praktisch te gebruiken. Binnen het docententeam stonden collega’s op die andere collega’s meehielpen de lessen in de nieuwe en nagenoeg onbekende onlinevorm te gieten. Een lastige omschakeling, want uit fysiek lesgeven kan je veel energie halen door de dynamiek in de klas en die krijg je niet direct uit online lessen. Zeker als de studenten de camera uitzetten.

Voor de huidige eerstejaars is het een ‘blessing in disguise’ dat al eerder de verticale leerlijn ‘personal leadership’, een leeromgeving gebaseerd op persoonlijke en professionele groei, is opgezet. Daarbij namen studenten uit het derde jaar nu voor het eerst de rollen op zich van ‘peer coach’, dus steun voor de eerstejaars student, en van ‘tutor’ waarbij zij hun coaching kwaliteiten ontwikkelen. Dit werkt dankzij schermontmoetingen heel bevredigend en zorgt ervoor dat de eerstejaars snel ingeburgerd raken en betrokken blijven. Voor hen geldt ‘blended learning’, het op elkaar afgestemd zijn van online lessen met fysieke lessen. Alleen voor de eerstejaars zijn op dit moment fysieke lessen ingepland, voor zover mogelijk.

Feitelijk hebben de huidige tweedejaarsstudenten het nu het lastigst. Iets meer dan een half jaar hebben zij elkaar en de opleiding fysiek leren kennen waarna de periode met online lessen volgde en dat is voor vele studenten te kort gebleken om een eigen netwerk van studenten te ontwikkelen. Voor de derdejaars is het vinden van een stageplaats een probleem; voorlopig is de start van de stageperiode daarom opgeschoven van oktober naar maart. Voor vierdejaarsstudenten loopt het programma tot nu toe goed, al is het nog niet duidelijk of zij een afstudeerstageplaats kunnen verwerven.

Ook de Opendagen waren online vanaf half maart. Die van afgelopen 7 november kon goed voorbereid worden en was ook online. Daar is Hanneke heel tevreden over: dankzij filmpjes, technische  ondersteuning, interactie in de vorm van een talkshow en ‘goody bags’, promotieproducten, zijn er veel mogelijkheden om het contact met belangstellenden vast te houden. De presentatie van de Opendag is in het gebouw van De Haagse Hogeschool gehouden, afgesloten door een rondleiding van een aantal studenten door het gebouw via Instagram Live. Konden de aspirant-studenten toch zien hoe het gebouw eruit ziet. Voor het eerst in maanden was zij weer terug op de Haagse. Daardoor kon zij ook de resultaten van de verbouwing zien. In de ontstane kantoortuinen zag zij dat collega’s in de flexibele kantoortuinen een werkplek hadden afgebakend met persoonlijke spullen. Dat wijst voor het na-corona-tijdperk op toch herkenbare plekken.

Een groot compliment wil Hanneke graag geven aan collega’s en studenten. Alle eerstekanstentamens van jaar 2019 – 2020 zijn voor de zomervakantie afgenomen, gecorrigeerd en door de examencommissie geaccordeerd. Een mooie teamprestatie in een lastige periode.

Het laatste nieuws

Doe mee met XNet

Wil je nog zinvolle activiteiten ondernemen? Of mis je de dynamiek van het onderwijs en de hogeschool, én de sociale contacten? Met het opzetten van een netwerk oud-medewerkers willen we daar iets aan doen. Draag bij aan XNet.

Het laatste nieuws

Contact informatie

xnethhs@gmail.com