ITK okay, Kwaliteitsafspraken niet

Nieuws | Organisatie

De HHs ontving in december 2019 en januari 2020 het panel dat de NVAO adviseert over het behalen van de ITK. Aanvullend onderzocht het panel of De HHs ook voldoet aan de eisen die aan de zogeheten Kwaliteitsafspraken worden gesteld. De ITK is gehaald onder voorwaarden, maar de Kwaliteitsafspraken voldoen nog niet.

Lees hier het artikel op HNieuws over de terugkoppeling van het panel.
Lees hier de reactie van het CvB op de terugkoppeling van het panel.

Instellingstoets Kwaliteitszorg

Als een onderwijsinstelling als geheel wordt geaccrediteerd door de NVAO maakt dit de opleidingsaccreditatie een stuk eenvoudiger. Het gaat dan om de kwaliteitszorg van de hogeschool.

Bij de ITK moet de hogeschool vier vragen beantwoorden:
1. Is er voldoende draagvlak voor de visie en het beleid van de instelling ten aanzien van de kwaliteit van haar onderwijs in de brede zin en vindt hierover voldoende externe en interne afstemming plaats?
2. Hoe realiseert de instelling deze visie op kwaliteit?
3. Hoe monitort de instelling dat zij de visie op kwaliteit realiseert?
4. Hoe werkt de instelling aan verbetering?

Het accreditatiepanel heeft bij de terugkoppeling na het bezoek aangegeven aan de NVAO een positief advies onder voorwaarden uit te brengen. Het panel constateerde dat de plannen okay en veelbelovend zijn, maar nog te weinig bewijskracht bevatten. “Doorpakken”, adviseert de commissie. De NVAO zal later aangeven wat de precieze voorwaarden zijn.

Kwaliteitsafspraken nog niet op orde

Bij het vervangen van de basisbeurs door het studievoorschot (leenstelsel) werd nadrukkelijk afgesproken dat de vrijkomende gelden zouden worden ingezet voor de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Extra geld dus voor de onderwijsinstellingen, maar die moesten dan wel in plannen in het kader van de Kwaliteitsafspraken aangeven hoe ze die gelden gingen besteden. En dat moest in goed overleg met de medezeggenschap.

En daar schortte het aan volgens het panel. Zeker tot medio 2019 verliep het overleg met de hogeschoolraad heel moeizaam. Hoewel het traject daarna beter verliep, werd het draagvlak toch onvoldoende beoordeeld.

Dat wil nog niet zeggen dat De HHs de op de plank liggende miljoenen misloopt. De NVAO zal een herkansing bieden en aangeven welke verbeteringen moeten worden aangebracht.

Het laatste nieuws

Steun de student!

Steun de student!

Het CvB vraagt medewerkers (ook XNetters) om bij te dragen aan het noodfonds voor studenten die in de financiële problemen komen. In dit coronatijdperk hard nodig!
Lees meer

Doe mee met XNet

Wil je nog zinvolle activiteiten ondernemen? Of mis je de dynamiek van het onderwijs en de hogeschool, én de sociale contacten? Met het opzetten van een netwerk oud-medewerkers willen we daar iets aan doen. Draag bij aan XNet.

Het laatste nieuws

Contact informatie

xnethhs@gmail.com