1 september weer van start: hoe dan?

Nieuws | Onderwijs

Het Crisis Management Team (CMT) is  op De Haagse Hogeschool dagelijks in de weer om de gevolgen van het Coronavirus te beperken. Zoals het er nu voor staat wordt het onderwijs op de hogeschool per 1 september 2020 weer voorzichtig opgestart. Hieronder de tekst die we op het intranet van de Hhs aantroffen:

Tijdens de persconferentie van 21 april werd snel duidelijk dat er voor het hoger onderwijs niet per direct iets zou veranderen. Wel werden de nieuwe data van 20 mei en 1 september genoemd. Wat betekenen deze data voor De Haagse Hogeschool?

20 mei, 1 juni, 1 september
Op 20 mei is de eerstvolgende mogelijkheid tot versoepeling van de genomen maatregelen. In de week voorafgaand aan 20 mei zal de overheid bekend maken of, en zo ja welke maatregelen (verder) versoepeld worden. Hiermee verandert er voor de hogeschool in principe niets, omdat deze voor het aanbieden van fysieke onderwijsactiviteiten sowieso al de ruimere datum van1 juni hanteerde. Hier houden wij ook aan vast.

Als voor of vanaf 1 juni ruimte ontstaat voor versoepeling van de maatregelen dan zullen wij ons in eerste instantie richten op het op beperkte schaal mogelijk maken van practica en toetsing. Het zoveel mogelijk online laten plaatsvinden van alle andere onderwijsactiviteiten zal naar verwachting dus ook na 1 juni nog aan de orde zijn.

Verder is de datum voor evenementen door de overheid verzet van 1 juni naar 1 september. Dit betekent dat alle evenementen van, voor, door en op De Haagse Hogeschool tot 1 september niet in fysieke vorm doorgaan. Voor sommige evenementen kan een andere vorm worden gevonden, bijvoorbeeld digitaal. Andere, zoals diploma-uitreikingen, kunnen niet als evenement doorgaan, maar daar kan mogelijk een andere vorm voor gevonden worden waarbij geen groepen bij elkaar hoeven te komen. In ieder geval is duidelijk dat alle introweek- en introductieactiviteiten voor het nieuwe schooljaar geen doorgang kunnen vinden Het CvB heeft besloten deze laatste categorie ook niet toe te staan in september. Aan opleidingen en team campus wordt gevraagd om na te denken over alternatieve varianten voor introductie.

Wat betekent dit voor reizen?
Dienst- en groepsreizen binnen en buiten Nederland waren tot op heden tot 1 juni verboden. Voor dienstreizen (werk-werkverkeer) handhaven we voor nu deze datum. Voor groepsreizen verlengen we deze periode tot 1 september. Bovendien mogen er tot nader order geen nieuwe reizen geboekt worden, ook niet voor na 1 september. 

Exchanges (incoming & outgoing) and international internships
Er wordt van verschillende kanten aangedrongen op duidelijkheid over het toestaan van exchanges en internationale stages in het nieuwe studiejaar. Wat daarbij zeer ingewikkeld is, is dat het actuele beeld van de wereld al ontzettend complex en iedere dag anders is. Hoe de wereld er in september uit zal zien, is nog vrijwel niet te voorspellen. We hopen hier in de aankomende periode meer zicht op te krijgen. Daarom wordt een besluit over deze materie niet eerder verwacht dan  half mei.

Minoren 
Doordat de mogelijkheid om in het buitenland een uitwisseling te doen voor sommige studenten in het water is gevallen, komen er vragen binnen over de inschrijving voor minoren. Hiervoor is binnen de normale procedure ook een tweede inschrijvingsronde (bezemronde) voorzien, dus dat is ook nu het geval. Deze is van 4 mei 8.00 uur t/m 18 mei. Inschrijven kan via Osiris Student. Kijk naar de opleidingssite van je eigen opleiding voor meer informatie over aanbod en procedure. ​​​​​​​

Denktank Onderwijs – Corona
Sinds eind maart is een denktank aan de slag ter ondersteuning van het Crisis Management Team dat kijkt naar verschillende scenario’s en de aandachtspunten bij die scenario’s. In de denktank zitten vertegenwoordigers de hele hogeschool (onderwijs, ondersteuning, examencommissie, veiligheid, beleid en management).

Waar zij vorige maand nog meerdere scenario’s uitdachten (zowel lockdown als het zeer snel weer opstarten van fysieke onderwijsactiviteiten) richt de denktank zich nu vooral op de uitwerking van twee scenario’s:

1.         Afronden collegejaar 2019-2020 zonder fysiek onderwijs.

Alle onderwijsactiviteiten die op afstand mogelijk zijn, worden conform planning uitgevoerd; uiteraard soms in aangepaste vorm. Practica en een enkele toets die niet op afstand uitgevoerd kunnen, worden ingehaald wanneer dit weer fysiek mogelijk wordt en worden soms overgezet naar het volgende collegejaar. In dit scenario wordt ook de mogelijkheid onderzocht om de randen van de zomervakantie of de eerste 2 weken van september in te zetten om eventuele achterstand in te lopen.  

2.         Opstarten collegejaar 2020-2021 met beperkingen in fysiek onderwijs vanwege de 1,5m norm.

Hierbij kan slechts een deel van het fysieke onderwijs in onze gebouwen plaatsvinden, wat betekent dat een groot deel van de onderwijsactiviteiten op afstand blijft plaatsvinden. Aangezien de 1,5m samenleving waarschijnlijk een langdurigere maatregel is met veel consequenties voor het gebruik van onze gebouwen en faciliteiten, wordt hier op verzoek van de denktank een aparte taskforce voor ingericht.

Taskforce 1,5 m
Deze taskforce wordt bemenst met een afvaardiging van zowel faculteiten als diensten en zal naar alle verwachting meerdere werkgroepen krijgen. Denk daarbij aan Onderwijs op afstand, Gebouw & Huisvesting, Facilitair. Er wordt o.a. gekeken naar welke onderwijsactiviteiten of andere werkzaamheden fysiek op locatie kunnen en moeten plaatsvinden. Het beperken en spreiden van reisbewegingen van en naar de hogeschoolgebouwen maar ook binnen de gebouwen is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

Er wordt gekeken hoe de gebouwen geschikt gemaakt kunnen worden om in te verblijven terwijl je voldoende afstand van anderen kunt houden. Denk bijvoorbeeld aan eenrichtingsverkeer in gangen en trappen of aan de beperking van het aantal plekken per onderwijs- of werkruimte. Hierbij wordt ook nagedacht over de gedragsverandering die hiervoor nodig is. En er wordt gekeken naar aanvullende hygiënemaatregelen. De taskforce start zeer binnenkort. Mocht je nu al dringende input hebben, mail die naar coronavirus@hhs.nl.

 

Het laatste nieuws

The Lighthouse gaat door

The Lighthouse gaat door

Het programma van The Lighthouse vindt voornamelijk online plaats. Binnenkort: Splinter Chabot over zijn bestseller ‘Confettiregen’ en in de serie ‘Global Gossip’ diverse podcasts over mondiale vraagstukken.
Lees meer

Doe mee met XNet

Wil je nog zinvolle activiteiten ondernemen? Of mis je de dynamiek van het onderwijs en de hogeschool, én de sociale contacten? Met het opzetten van een netwerk oud-medewerkers willen we daar iets aan doen. Draag bij aan XNet.

Het laatste nieuws

Contact informatie

xnethhs@gmail.com