‘Changing the Playing Field’

Frank van Eekeren is sinds 1 augustus 2019 lector Impact of Sport aan De Haagse Hogeschool. Op 26 november 2020 houdt hij zijn digitale intreerede “Changing the Playing Field”.

Hierin presenteert hij op vernieuwende wijze de focus, ambities en eerste resultaten van het lectoraat en gaat daarover in gesprek met bewoners, (top)sporters, bestuurders en wetenschappers.

Het lectoraat Impact of Sport wil beter begrijpen hoe sport kan bijdragen aan een vitale en inclusieve samenleving. Tijdens de Intreerede bespreekt Frank hoe sportorganisaties, sportprofessionals en vrijwilligers het verschil kunnen maken door waarde(n)volle ontmoetingen te creëren. De ervaringen uit het Haags Sportkwartier, waarin het lectoraat nauw samenwerkt met de gemeente Den Haag, zijn het startpunt voor een levendig debat over de maatschappelijke impact van sport, ondersteunend (sport)beleid en toekomstig onderzoek.

Het laatste nieuws

Wat speelt er?

Wat speelt er?

Een campagne om de 1,5 meter te promoten (‘Waarom doe jij het?’), het gebied rond Hollands Spoor is eindelijk klaar en filosofiedocent onterecht onder vuur.

Lees meer

Doe mee met XNet

Wil je nog zinvolle activiteiten ondernemen? Of mis je de dynamiek van het onderwijs en de hogeschool, én de sociale contacten? Met het opzetten van een netwerk oud-medewerkers willen we daar iets aan doen. Draag bij aan XNet.

Het laatste nieuws

Contact informatie

xnethhs@gmail.com