Een controversiële opvatting?

door Ruben Kofman

Het toetje van de jaaropening was een smakelijk opgediend, controversieel verhaal van professor Sanjay Sarma, vice-president for open learning at MIT, het gerenommeerde Massachusets Institute of technology.

De professor valt met de deur in huis: hij gaat een controversieel standpunt verkondigen. En het moet gezegd dat hij met een boeiend betoog zeker de aandacht weet vast te houden, maar ‘in the end’ rijst de vraag: hoe controversieel is het als je op De Haagse Hogeschool een pleidooi houdt voor blended learning?

Sarma verbaast zich erover hoe gemakkelijk er tijdens het coronatijdperk op online onderwijs werd overgeschakeld, maar hij verbindt daaraan juist geen positieve conclusie. Want: ‘dat het zo goed ging met zoomlessen betekent dat we voordien iets niet goed deden in de persoonlijke setting’. Benutten we de meerwaarde van de live-situatie wel vóór de coronatijd? Sarma twijfelt daaraan: ‘als we straks weer in de classroom zitten en dan een soort zoomles doen, zullen de studenten zich afvragen of het de moeite was om terug te gaan naar de klas!’

Benut de meerwaarde van de classroom! Werk aan nieuwsgierigheid en context en doe vooral niet wat je beter online kunt doen. Zorg voor een blend. En hier sluit de professor aan op de trend die De Haagse al een aantal jaar volgt: blended learning.

Dan lijkt het op een preek voor eigen parochie, maar misschien kan blended learning op De Haagse toch nog wel een boost gebruiken en zou in onderwijsteams nog eens gekeken kunnen worden naar de betekenis van dit verhaal voor het onderwijs in die eigen parochie.

Kijk hier naar het tien minuten durend verhaal van professor Sanjay Sarma

 

 

 

 

Het laatste nieuws

Doe mee met XNet

Wil je nog zinvolle activiteiten ondernemen? Of mis je de dynamiek van het onderwijs en de hogeschool, én de sociale contacten? Met het opzetten van een netwerk oud-medewerkers willen we daar iets aan doen. Draag bij aan XNet.

Het laatste nieuws

Contact informatie

xnethhs@gmail.com