Hoeboer ontwikkelt snelle test motorische vaardigheid

Joris Hoeboer ontwikkelde de MQ-scan, een snelle test om inzicht te krijgen in de motorische vaardigheid van een kind. Hij promoveerde hiermee op 25 juni j.l.

1-minuuttest motorische vaardigheden

Joris voerde binnen het lectoraat Gezonde Leefstijl binnen een stimulerende Omgeving meerdere onderzoeken uit naar de mogelijkheid van een snelle test. De gangbare tests duren minstens twintig minuten en dat is lang als je veel kinderen wilt testen. Uiteindelijk bleek een hindernisbaantest de oplossing om de testtijd terug te brengen tot maar één minuut.

Tijdens de gymles

Om meer grip te krijgen op de motorische vaardigheid van kinderen is het van belang om dit op grote schaal te kunnen meten. De bestaande motorische tests zijn niet geënt op het testen van grote groepen, kosten veel geld en nemen veel tijd in beslag.

Vier jaar geleden startte Joris daarom zijn promotieonderzoek. “We wilden een motoriektest ontwikkelen die te gebruiken is tijdens een gymles.” Een laagdrempelig meetinstrument dat kinderen niet het gevoel geeft dat ze getest worden, maar wel praktisch, wetenschappelijk en beleidsmatig is in te zetten.

Australië

De betrouwbaarheid, validiteit en praktische toepasbaarheid van de zo genoemde MQ-Scan werden in vervolgonderzoeken getest. Die bleken dik in orde, maar ook bleek dat de kinderen de test als heel leuk ervaren.
Het lectoraat werkte tijdens het onderzoek nauw samen met onderzoekers uit Australië. Daar bleek uit vervolgonderzoek met kinderen van 3 en 4 jaar oud dat de MQ-test heel positief uitvalt.

Registratieapp

Inmiddels wordt de MQ-scan op 500 scholen gebruikt en worden 60.000 kinderen twee keer per jaar gemeten op hun motorische vaardigheid. Registratie kan inmiddels via een app. En die slaat vanwege de laagdrempeligheid breed aan.

Landelijke uitrol

Ambitie nu is om de MQ-scan landelijk uit te rollen. Door de resultaten van de geteste 60.000 kinderen te analyseren, kunnen de onderzoekers zien aan welke knoppen er moet worden gedraaid en veel gerichter met kinderen werken door een andere inrichting van de gymles, met meer aandacht voor individuele op maat gerichte oefeningen om de motorische vaardigheid te verbeteren.

Het laatste nieuws

Doe mee met XNet

Wil je nog zinvolle activiteiten ondernemen? Of mis je de dynamiek van het onderwijs en de hogeschool, én de sociale contacten? Met het opzetten van een netwerk oud-medewerkers willen we daar iets aan doen. Draag bij aan XNet.

Het laatste nieuws

Doe mee met XNet

Wil je nog zinvolle activiteiten ondernemen? Of mis je de dynamiek van het onderwijs en de hogeschool, én de sociale contacten? Met het opzetten van een netwerk oud-medewerkers willen we daar iets aan doen. Draag bij aan XNet.

Het laatste nieuws

Contact informatie

xnethhs@gmail.com