Steun de student!

Het CvB vraagt medewerkers (ook XNetters) om bij te dragen aan het noodfonds voor studenten die in de financiële problemen komen. In dit coronatijdperk hard nodig!

Beste oud-collega,

Het COVID-19 virus en alle maatregelen die zijn genomen hebben grote invloed op ieders dagelijks bestaan. De crisis veroorzaakt isolatie, zorgen of verdriet om naasten, maar heeft soms ook ernstige financiële gevolgen. Ook onder studenten van De Haagse. Studenten die hun (bij)baan zijn kwijtgeraakt. Studenten wiens ouders niet altijd de mogelijkheid hebben om bij te springen. Studenten die niet in aanmerking komen voor (verdere) ondersteuning vanuit DUO, de gemeente of de overheid. 

Sinds 1991 bestaat er een Noodfonds Haagse Hogeschool, juist voor studenten in nood die tussen wal en schip dreigen te vallen. Dit fonds is echter niet toegerust om over langere tijd meerdere studenten te kunnen ondersteunen, zoals deze unieke situatie vraagt. Daarom vragen we ook jou:

Draag een steentje bij. Jouw bijdrage aan het noodfonds, klein of groot, maakt een renteloze lening mogelijk die een student met geen andere uitweg uit de acute financiële zorgen kan halen. 

Wil je meer weten en het Noodfonds De Haagse Hogeschool steunen? Check dan deze pagina.

Alvast bedankt, 

Het College van Bestuur van De Haagse Hogeschool
Rajash Rawal
Hans Camps

 

Het laatste nieuws

Doe mee met XNet

Wil je nog zinvolle activiteiten ondernemen? Of mis je de dynamiek van het onderwijs en de hogeschool, én de sociale contacten? Met het opzetten van een netwerk oud-medewerkers willen we daar iets aan doen. Draag bij aan XNet.